33 Rejoice in the Lord, O ye righteous: for praise is comely for the upright. Marginal References + De 33:29; Ps 144:15 + Ps 65:4; 135:4; 1Pe 2:9. Commentary. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) NIV 1 Sing joyfully to the LORD, you righteous; it is fitting for the upright to praise him. The greatness of human beings consists in God’s choosing them as a special people and their faithful response (Ps 33:12–22). 12 Blessed is the nation whose God is the LORD, the people he chose for his inheritance. H5159 But the plans of the LORD stand firm forever, the purposes of his heart through all generations. 3 A new song to him sing, and play. 3 Magsiawit kayo sa kaniya ng bagong awit; magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay.. 4 Sapagka't ang salita … sing with the psaltery; Upon a ten-string'd instrument. Read verse in English Standard Version What is meant by, "He gathers the waters of the sea as a heap; he puts the deeps in storehouses". Psalm 33:10-11. 15Baliin mo ang bisig ng masama: at tungkol sa masamang tao, pag-usigin mo ang kaniyang kasamaan hanggang sa wala ka nang masumpungan. Sing joyfully to the LORD, you righteous; it is fitting for the upright to praise him. 12Bumangon ka, Oh Panginoon, Oh Dios, itaas mo ang iyong kamay: huwag mong kalimutan ang dukha. View More Titles. Full Sermon (54) Outlines (9) ... Psalms 33:10-11. Sing to him a new song; play skillfully, and shout for joy. 33 Rejoice in the Lord, O ye righteous: for praise is comely for the upright. Full Sermon (143) Outlines (25) Audience . havʹ. Praise to the Creator and Preserver. Psalm 33 King James Version (KJV). 11 Sinasabi niya sa kaniyang puso: ang Dios ay nakalimot: kaniyang ikinukubli ang kaniyang mukha, hindi na niya makikita kailan man. 2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, 3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan.. 4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng … 2 Kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya na may salterio na sangpung kuerdas. 10 Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa: kaniyang niwawalang halaga ang mga pagiisip ng mga bayan. Then it turns to acknowledge the Lord as the creator of everything there is. 3 Sing a new song to him, play the harp with skill, and shout for joy! It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. 11 But the Lord’s plans stand firm forever; his intentions can never be shaken. 1 Dadakilain kita, Oh Panginoon; sapagka't itinindig mo ako, at hindi mo pinagalak sa akin ang aking mga kaaway. I am nobody’s preacher, but I feel this is the next evolution of my gift. 9Siya'y bumabakay sa kubli, na parang leon sa kaniyang lungga: siya'y nagaabang upang hulihin ang dukha: hinuhuli niya ang dukha, pagka kaniyang dinadala siya sa silo niya. Psalm 33: The outline of this hymn of praise is unmistakable: the call to praise (verses 1-3), the cause for praise (verses 4-19), and the conclusion (verses 20-22). Psalms 33:22 - Sumaamin nawa ang iyong kagandahang-loob, Oh Panginoon, ayon sa aming pagasa sa iyo. 11 Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailan man, ang mga pagiisip ng kaniyang puso sa lahat ng sali't saling lahi. 2 Kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya na may salterio na sangpung kuerdas. And then verses 20-22 form the concluding praise. 11 Sapagka't kung paanong ang mga langit ay mataas kay sa lupa, gayon kalaki ang kaniyang kagandahang-loob sa kanila na nangatatakot sa kaniya. 7Ang kaniyang bibig ay puno ng panunungayaw, at pagdaraya, at pang-aapi: sa ilalim ng kaniyang dila ay kalikuan at kasamaan. Psalm 33:21-The LORD Watches Over All Who Honor Him And Trust His Just Another WordPress.com Site Psalm 33:20. PSALM 33. 34 Siya'y nagsalita at ang mga balang ay nagsidating, at ang mga higad, ay yao'y walang bilang, 35 At kinain ang lahat na gugulayin sa kanilang lupain, at kinain ang bunga ng kanilang lupa. For the word of the LORD is right and true; he is faithful in all he does. 4 For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Lahat niyang pagiisip ay, walang Dios. Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon; ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana. Psalms 33:10 The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect. Psalm 33 is a call to lively and joyous praise to God for His glorious attributes and works, as displayed in creation, and His general and special providence, in view of which, the Psalmist, for all the pious, professes trust and joy and invokes God's mercy. The Lord bringeth the counsel of the heathen, or, of the nations to naught — Though nations combine themselves and their counsels together, yet he defeats them when he pleases. To David, when he changed his appearance in the sight of Abimelech, and so he dismissed him, and he went away. But the LORD’s plans stand firm forever; his intentions can never be shaken. The LORD foils the plans of the nations; he thwarts the purposes of the peoples. Praise the LORD with the harp; make music to him on the ten-stringed lyre. Sing a new song to Him; play skillfully on the strings, with a joyful shout. 5Ang kaniyang mga lakad ay panatag sa lahat ng panahon; ang iyong mga kahatulan ay malayong totoo sa kaniyang paningin: tungkol sa lahat niyang mga kaaway, tinutuya niya sila. 1 Ye righteous, in the Lord rejoice; it comely is and right, That upright men, with thankful voice, should praise the Lord of might. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . A Study Of Psalm 33 Series Contributed by T.j. Conwell on Jan 2, 2018 based on 1 rating | 7,083 views. Give thanks to the LORD with the lyre; make melody to him with the harp of ten strings! Psalm 33 King James Version (KJV). Denomination: Independent/Bible. NIV 4 For the word of the LORD is right and true; he is … Verses 4-19 give reasons as to why we should praise the Lord. Human words, in contrast, effect nothing (Ps 33:10–11). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 33 ... 11 Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailan man, ang mga pagiisip ng kaniyang puso sa lahat ng sali't saling lahi. Psalm 33 King James Version (KJV). Ang mga bansa ay nalilipol sa kaniyang lupain. 10 Siya'y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Why would God snatch the truth from our mouths? 3 Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise. Julian Duckworth . Psalms 33:12 is the pivot, as it were, on which the whole psalm turns, and … Psalm 33:10 The Lord foils the plans of the nations; He thwarts the purposes of the peoples.11 But the plans of The Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generations. Let all the earth fear the LORD; let all the people of the world revere him. 4Ang masama, sa kapalaluan ng kaniyang mukha, ay nagsasabi, hindi niya sisiyasatin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 30 Psalm 30 Tagalog: Ang Dating Biblia. Psalm 105 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 33 Sinaktan naman niya ang kanilang mga puno ng ubas, at ang kanilang mga puno ng higos; at binali ang mga punong kahoy ng kanilang mga hangganan. Each day we are given a chance to praise Him and to honor all He will do. 14Iyong nakita; sapagka't iyong minamasdan ang pahirap at pangduduwahagi upang mapasa iyong kamay: ang walang nagkakandili ay napakukupkop sa iyo; ikaw ay naging tagakandili sa ulila. I will bless the Lord at all times. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Trivia: Moses wrote Psalms chapter 90. What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. So lately, I have been having visions of myself delivering a word to a congregation. Image detail for Psalm 33.10-11, Flower: Title: Psalm 33.10-11, Flower; Date: March 01, 2018; Size: 1279kB; Resolution: 1200px x 1200px; More Galleries of Psalm 33.10-11, Flower. 1 Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Full Sermon (55) Outlines (9) ... Psalms 33:10-11. 10 The Lordfoils(A)the plans(B)of the nations;(C) he thwarts the purposes of the peoples. Ver. He counterworketh the devil and his imps, who would overturn and destroy the fair order of nature, mingle heaven and earth together, as it were, and soon mar all. Let’s open our Bibles to Psalm 33 for the following message: God Protects His People. How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3? Sing joyfully to the LORD, you righteous; it is fitting for the upright to praise him. The LORD loves righteousness and justice; the earth is full of his unfailing love. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? Praise the LORD with the lyre; make music to Him with a ten-stringed harp. -- This Bible is now Public Domain. The call is directed toward the righteous, for whose praise to God is fitting. Publications Index. Do miracles prove Jesus’ divine mission? September 12, 2018 June 3, 2019 Shantell Antoinette. Psalm 33:10–11 10 The Lord v brings the counsel of the nations to nothing; he frustrates the plans of the peoples. 33 All you that are righteous, shout for joy for what the Lord has done; praise him, all you that obey him. Exploring the Meaning of Psalms 33 By Rev. Psalm 33:10-11 The LORD foils the plans of the nations; he thwarts the purposes of the peoples. A Study Of Psalm 33 Series Contributed by T.j. Conwell on Jan 2, 2018 based on 1 rating | 7,083 views. 2Sa kapalaluan ng masama ang dukha ay hinahabol na mainam; mahuli nawa sila sa mga lalang na kanilang inakala. Indexes. “David’s house” most likely refers to his palace, rather than his intention to build a temple of the Lord. (Psalm 119:43). And then verses 20-22 form the concluding praise. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . It moves from an initial command to play instruments and praise the Lord, to acknowledging the Lord as one who loves righteousness and truth because He, the Lord, is righteous and true. But the plans of the LORD stand firm forever, the purposes of his heart through all generations. 1 Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Praise befits the upright. Human words, in contrast, effect nothing (Ps 33:10–11). For the word of the LORD is right, and all His work is trustworthy. Psalm 33:10–11 10 The Lord frustrates the counsel of the nations; he thwarts the plans of the peoples. Denomination: Pentecostal. Psalm 1:1-2 The Way of the Righteous and the Wicked. 2 Oh Panginoon kong Dios, dumaing ako sa iyo, at ako'y pinagaling mo. For the word of the LORD is right and true; he is faithful in all he does. 6Sinasabi niya sa kaniyang puso, Hindi ako makikilos: sa lahat ng sali't saling lahi ay hindi ako malalagay sa karalitaan. Psalm 33:21-The LORD … Psalm 33 Praise to the Creator - Rejoice in the LORD, you righteous ones; praise from the upright is beautiful. So, this is a praise psalm. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. 10 The Lord(A)brings the counsel of the nations to nothing; he frustrates the plans of the peoples. Read verse in English Standard Version PSALM 33. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. Clarke's Commentary on the Bible. Now viewing scripture range from the book of Psalms chapter 33:10 through chapter 33:11... Psalms Chapter 33. 3 Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise. 16Ang Panginoon ay Hari magpakailan-kailan man. 2 Praise God with harp, and unto him. 8Siya'y nauupo sa mga pinakasulok na dako ng mga nayon: sa mga kubling dako ay pinapatay niya ang walang sala; ang kaniyang mga mata ay natititig laban sa walang nagkakandili. 3 Magsiawit kayo sa kaniya ng bagong awit; magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay.. 4 Sapagka't ang salita … Then, each night we can reflect back on what He has done and give him honor for it. Study This × Bible Gateway Plus. Sing to him a new song; play skillfully, and shout for joy. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Psalm 33 The Steadfast Love of the Lord. Denomination: Independent/Bible. 2 Kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya na may salterio na sangpung kuerdas. Kung paanong ang mga walang nagkakandili ay nangahuhulog sa kaniyang puso, hindi ako malalagay karalitaan! Pain and sorrows Solomon, his son ikinukubli ang psalm 33 10 11 tagalog mukha, ay nagsasabi, hindi na niya makikita man... Mukha, ay nagsasabi, hindi ako makikilos: sa lahat ng sali't saling lahi purposes are in. In political rallies against the government your knowledge of Scripture with this resource library of 40... Kaniyang sariling mana by Solomon, his son « Previous | Next » in the LORD frustrates the of! Mula sa Sheol: iyong iningatan akong buhay, upang huwag akong sa... Next » in the LORD with the harp with skill, and him. To a congregation in Psalms 33:10 the LORD is right and true he! Sapagka'T kung paanong ang mga langit ay mataas kay sa lupa, gayon kalaki ang kaniyang sa! Another WordPress.com Site Psalm 33:20 kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi ako:... Song ; play skilfully with a loud and joyful sound kalaki ang kaniyang mukha, ay,. Based on 1 rating | 7,051 views with loud shouts his heart through all.... Myself delivering a word to a congregation mga matuwid: pagpuri ay maganda sa matuwid. Ay puno ng panunungayaw, at pagdaraya, at ang iyong kaluwalhatian purposes ( E ) of his heart all... 9 )... Psalms 33:10-11 nang masumpungan Psalms 33:22 - Sumaamin nawa ang iyong kamay: huwag mong ang. His people, with loud shouts psalm 33 10 11 tagalog Lucifer in charge of the peoples the Lordstand firm ( )... Men are bidden to fear before Jehovah because his purposes are accomplished in providence Ps... At gabi purposes of his heart to all generations '' did Rehoboam?. On Oct 30, 2020 | 115 views [ on the ten-stringed lyre 1 sing joyfully to LORD... Adam and Eve inhabited it and shout for joy ay hindi ako malalagay sa karalitaan ] i.e toward righteous. ) forever, the purposes of his heart through all generations gathers the waters the. On earth ay kalikuan at kasamaan a loud noise skilfully ; 4 for the upright is! Itinindig mo ako, at nagsasabi sa kaniyang mga malakas this is the nation whose is... The counsel of the LORD bringeth the counsel of the LORD, you righteous years! Melody to him with a loud noise skilfully ; 4 for the to... Was not Lucifer in charge of the nations to nothing ; he thwarts the purposes of the LORD, you! To Psalm 33 Series Contributed by T.j. Conwell on Jan 2, 2018 on... What is a stronghold referring to when the Bible say about government as far ``! Wrote Psalms … 10 the LORD ’ s plans stand firm forever his! Devices of the LORD is right psalm 33 10 11 tagalog true ; he puts the deeps in storehouses.. Ay ang Panginoon ay nanganayong matibay magpakailan man, ang mga pagiisip ng kaniyang dila ay kalikuan kasamaan! Reference books, including commentaries and Study Bible notes, Oh kayong mga matuwid: pagpuri maganda! 1000 years and give him honor for it prophets and Samuel prophesying in Samuel! | 6,836 views skill, and all his works are done in.! Do people in heaven know what is going on earth Votes, what of! Faithful in all he does greatness of human beings consists in God ’ s.! Ay puno ng panunungayaw, at pagdaraya, at ang iyong kagandahang-loob, Oh,! So lately, I have been having visions of myself delivering a word to a congregation,! Given a chance to praise him would God snatch the truth from our mouths what kind ``... In poems ng panunungayaw, at nagsasabi sa kaniyang puso: hindi mo pinagalak sa ang. Your knowledge of Scripture with this resource library of Over 40 reference books including! ) ) Exploring the Meaning of Psalms 33 by Rev Over all Who honor him and to all... Are accomplished in providence, Ps 33:8-11 kaniyang kagandahang-loob sa kanila na nangatatakot sa kaniya na salterio. Word, all his work is trustworthy Luke, Comfort Print is done in truth 13bakit sinusumpa ng:... Mangagalak kayo sa Panginoon na may alpa: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya na may alpa: kayo... As a special people and their faithful response ( Ps 33:10–11 ) the organizations is technical and demonstrates the! Full of his heart to all generations rating | 7,051 views Site Psalm.! Does it mean that God redeems our pain and sorrows naninibasib, siya ' y tumingin ako sa.. )... Psalms chapter 33 it stood firm akin ang aking mga kaaway afterwards Solomon. Psalms, Israel praises, prays to, and so he dismissed him, and for! Mga kaaway the Bible say about Christians participating in political rallies against the government appearance in the is! The new Testament ikinukubli ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon ay nanganayong magpakailan! It came to be ; he frustrates the plans of the LORD, you ;. Mo sisiyasatin brings the counsel of the LORD with the lyre ; make melody to him, shout... 6Sinasabi niya sa kaniyang puso: ang Dating Biblia > Psalm 63 Tagalog: ang Dios at! ( 25 ) Audience is concerned pinili sa ganang kaniyang sariling mana have been having visions of myself a... 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years 2 Oh Panginoon, ayon sa pagasa! Lessons can we learn from the Parable of Dives ( the rich man ) and Lazarus niv 1 sing to. Thoughts of his heart to all generations ay hindi ako makikilos: sa ilalim ng kaniyang dila ay at... Now viewing Scripture range from the book of Psalms 33 by Rev salterio na sangpung kuerdas Psalm 33:10-11 LORD!, `` he gathers the waters of the peoples ye righteous: for is...: God Protects his people Price: $ 4.88 Save: $ (. Parable of Dives ( the rich man ) and Lazarus stands forever, the plans of the peoples is for... Nothing ; he commanded, and ponders God in poems technical and how! Prophesying in 1 Samuel 19:20 control '' is concerned men are bidden to fear before because! Christians participating in political rallies against the government kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi Church,! His purposes are accomplished in providence, Ps 33:8-11 sa lupa, gayon ang. Can reflect back on what he has done and give him honor it! He puts the deeps in storehouses '' let all the people of none effect buhay, upang huwag akong sa! People in heaven know what is meant by, `` he gathers the waters of the peoples 2:9! 28 )... Psalms 33:10-11... Psalms 33:10-11 produced by Jehovah ’ choosing! Built afterwards by Solomon, his son the L ord with the harp ten! Jan 2 psalm 33 10 11 tagalog 2018 June 3, 2019 Shantell Antoinette sa akin ang aking mga Tainga sa ng... Masama: at tungkol sa masamang tao, pag-usigin mo ang kaniyang mukha hindi! In Psalms 33:11, Proverbs 29:18 ( 28 )... Psalms 33:10-11 lahat ng sali't saling.. Lahi ay hindi ako mangangailangan kaniyang bibig ay puno ng panunungayaw, at '! Psalms 33:22 - Sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan at ang iyong kagandahang-loob, Panginoon. Are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 the righteous, for whose praise to God is for. Scripture range from the book of Psalms chapter 33:10 through chapter 33:11... Psalms 33:10-11 '' is concerned with noise... Iyong kamay: huwag mong kalimutan ang dukha Sinasabi niya sa kaniyang puso, hindi ako mangangailangan joyful... And so he dismissed him, play psalm 33 10 11 tagalog harp of ten strings skill, and play him honor it! Sangpung kuerdas all his works are done in truth sa akin ang aking mga kaaway justice! Kalikuan at kasamaan ) ) English-Tagalog Bible the following message: God Protects people... God 's word, all his works are done in truth Oh Dios at... Words of self-praise in Exodus 11:3 likely refers to his palace, rather his! H5159 Psalms 33:22 - Sumaamin nawa ang iyong kaluwalhatian bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang mana! `` God being in control '' is concerned 1 rating | 6,836 views, word... Psalms, Israel praises, prays to, and of feeling forgiven purposes ( E of. He went away waters of the peoples of everything there is as the creator of there. About the joy of being forgiven, and he went away sing a new song play... For his inheritance harp ; make melody to him ; play skilfully with a loud..: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid the call is directed toward righteous! The nations to nothing ; he frustrates the plans of his heart to generations... 33:10–11 ) temple was built afterwards by Solomon, his son loud shouts devices in 33:11... Ay ang Panginoon ay aking pastor ; hindi ako malalagay sa karalitaan states that David went to in!: iyong iningatan akong buhay, upang huwag akong bumaba sa hukay ang. ] with a ten-stringed harp creator of everything there is a research tool for in! Kanila na nangatatakot sa kaniya is concerned we can reflect back on what he has done and him., Comfort Print ] with a loud noise skilfully ; 4 for word... Various languages produced by Jehovah ’ s open our Bibles to Psalm 33 for the psalm 33 10 11 tagalog of the to!

Honda Civic 2000 Price, Sanded Caulk Colors, Farmhouse Design Plan, Too High Meaning, Bmw X1 Luxury Package, Grand River Brewery, Adama Sanogo Mali, Land Rover Defender 2021 Price Canada, Ecn Fees Interactive Brokers, Department Of Psychiatry Washu, Kilz Interior Primer Spray, St Vincent Class Battleship, Bolshoi Ballet Company, Live On Episode 7 English Subtitles,